top of page
overonsautobedrijfkalsbeek

Privacy- en cookiesverklaring

Datum: 09/2020

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij Autobedrijf Kalsbeek. De privacyverklaring geldt voor onze website (www.autokalsbeek.nl).

 

1. Welke gegevens verwerkt Autobedrijf Kalsbeek?

Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met onze diensten door ons verzameld worden. Dat kan bijvoorbeeld om informatie gaan welk apparaat u gebruikt. Andere gegevens verzamelen wij door onze eigen analyses van de gegevens (bijv. in het kader van marktonderzoeken en beoordelingen van klanten). Eventueel ontvangen wij ook van derden gegevens over u, bijvoorbeeld van bureaus voor kredietregistratie, postbedrijven en betaaldienstaanbieders.

2. Waarvoor gebruikt Autobedrijf Kalsbeek mijn gegevens?

Autobedrijf Kalsbeek verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens voor de afhandeling en levering van een aankoop, het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het kader van de strenge Duitse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming, maar ook voor andere doelen zoals productontwikkeling en marktonderzoek, voor de verbetering van zakelijke processen, een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten en voor gepersonaliseerde advertenties.

3. Gepersonaliseerde diensten

De ontwikkeling en beschikbaarheid van gepersonaliseerde functies en diensten voor u heeft bij ons de hoogste prioriteit. Wij bieden u onafhankelijk van uw woonplaats, tijdstip en gebruikte apparaten een individuele shopping-ervaring en een op uw individuele interesse afgestemd aanbod. Daarom is de verwerking van uw gegevens voor de personalisering van onze diensten bij Autobedrijf Kalsbeek een vast onderdeel van haar activiteiten.

4. Informatie over onze website

Wij gebruiken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van de websites van Autobedrijf Kalsbeek. Naast de apparaat- en toegangsgegevens, die bij ieder gebruik van deze service ontstaan, hangt de soort verwerkte gegevens evenals de verwerkingsdoelen vooral af van het feit hoe u de voor onze diensten beschikbaar gestelde functies en diensten gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de bij het gebruik van onze diensten ontstane gegevens om uit te vinden hoe ons online-aanbod wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie onder anderen in verband met de shopping-personalisering, voor de verbetering van onze diensten evenals voor gepersonaliseerde reclame.

5. Informatie over onze social media

Autobedrijf Kalsbeek onderhoudt accounts op de sociale media van Facebook en Instagram. Regelmatig publiceren en delen wij inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen op onze sociale media pagina’s. De exploitanten van de sociale netwerken registreren uw gebruikersgedrag via cookies en dergelijke technologieën bij elke interactie op onze pagina's of andere websites van Facebook of Instagram. Exploitanten van deze pagina's kunnen algemene statistieken zien over de interesses en demografische kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, regio) van bezoekers van pagina's. Als u gebruikmaakt van sociale netwerken, worden de aard, omvang en doeleinden van de verwerking van gegevens van sociale netwerken primair bepaald door de exploitanten van het sociale netwerk.

6. Nieuwsbrief

Wij bieden ook nieuwsbriefdiensten aan. Informatie over de in de afzonderlijke nieuwsbrieven behandelde onderwerpen en andere informatie ontvangt u wanneer u zich op de nieuwsbriefdiensten abonneert. Bij het gebruik van onze nieuwsbrief verzamelen wij ook apparaat- en toegangsgegevens.

7. Hoe gebruikt Autobedrijf Kalsbeek mijn gegevens voor reclame?

Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties, die u door middel van de diensten van Autobedrijf Kalsbeek en op de websites en apps van andere aanbieders worden aangeboden. Daarvoor maken wij en onze advertentiepartners gebruik van de gangbare internettechnologieën. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om u bij voorkeur alleen die advertenties en aanbiedingen te tonen, die voor u daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid, de behoeften van onze gebruikers conform de personalisering en het ontdekken van nieuwe producten exact af te stemmen en u door een persoonlijke shopping-beleving nog lang voor onze diensten te interesseren.

8. Worden mijn gegevens doorgegeven?

Wij geven uw gegevens alleen door als dat volgens de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met enkele dienstverleners, zoals op het gebied van klantenservice (bijv. Bediening van de mail), met technische dienstverleners (bijv. bediening van computercentra) of logistieke bedrijven (bijv. koeriersbedrijven zoals Post NL). Deze dienstverleners mogen uw gegevens in principe alleen onder bijzondere voorwaarden in onze opdracht verwerken. Wanneer wij deze opdrachtverwerkers inzetten, ontvangen de dienstverleners alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren. Wanneer u iets bij ons koopt, geven wij bepaalde gegevens van u door aan de postbedrijf-partner (bijv. uw naam en uw afleveringsadres), zodat de postbedrijf-partner de bestelde goederen bij u kan bezorgen.

9. Welke privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG).

 

10. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

 

11. Hoe beschermt Zalando mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

 

12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

In verband met de verdere ontwikkeling van onze websites en de implementatie van nieuwe technologieën om onze diensten te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring

 

 

Cookiesverklaring

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met de cookies beleid en geeft u ons toestemming cookies te gebruiken. Indien u er niet mee akkoord gaat dat wij gebruik maken van cookies kunt u de instellingen van uw browser aanpassen of besluiten om geen gebruik te maken van onze website.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand of stukje informatie dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Cookie bevat meestal de naam van de website waaruit deze werd verzonden, opslagmoment en een willekeurig gegenereerd nummer die gebruikt kan worden om de browser te identificeren waarmee de website geopend werd.

2. Waarvoor worden cookies gebruikt?

Wij gebruiken cookies om verschillende redenen:
Om de websites sneller en eenvoudiger in gebruik te maken en om de sites, reclames en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om anonieme statistieken te maken die vervolgens als hulpmiddel worden gebruikt bij het verbeteren van functionaliteit en relativiteit van de inhoud van onze websites. De door ons gebruikte cookies worden niet gebruikt om bezoekers van onze websites te identificeren aan de hand van de opgeslagen gegevens op de genoemde cookies.

3. Hoe lang worden de gegevens bewaard op de cookies?

Op de websites kunnen er twee soorten cookies worden gebruikt – sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies blijven op de door u gebruikte toestel alléén tijdens het gebruiken van de website. Permanente cookies blijven op uw toestel zo lang als hun eigen levensduur het toelaat of tot het moment dat ze verwijderd worden.

4. Soorten cookies die gebruikt worden op de website:

Noodzakelijk voor het functioneren van de websites – dankzij het gebruik van cookies kunt u gebruik maken van de website en de elementen ervan. Productiviteit verbeterende cookies – het verzamelen van gegevens over hoe de bezoekers onze websites gebruiken door te kijken welke elementen bezocht worden, de tijd die bezoekers daar besteden en de problemen die ze tegen komen zoals bijvoorbeeld foutmeldingen. Dit helpt ons de websites te verbeteren. Functionaliteit verbeterende cookies – voor het bewaren van uw instellingen en gemaakte keuzes (bijv. regio waar u zich bevindt, gepersonaliseerde instellingen betreffende inhoud) om u hierdoor meer gepreciseerd inhoud en service te kunnen bieden.

 

 

5. Cookies van Derden

Door gebruik te maken van onze website kunt u cookies ontvangen van derden die met ons samenwerken zoals bijv. Google. Meer informatie over de genoemde cookies kunt u vinden op de websites van de betreffende derden.

6. Hoe kunt u cookies instellingen aanpassen?

De meeste van de browsers instellingen zijn ingesteld op het automatisch accepteren van cookies. U kunt zelf de instellingen aanpassen zodat de cookies geblokkeerd worden – geheel of gedeeltelijk, bijv. alleen van derden of om elke keer meldingen te ontvangen wanneer er cookies naar uw toestel worden verzonden. Echter kan het blokkeren van cookies de comfort en gebruik van onze websites nadelig beïnvloeden.

bottom of page